blokfluit (Suzuki-methode)
Kunst Rond de Venen biedt blokfluitles aan volgens de Suzuki-methode. Of zoals sommigen het noemen: de moedertaalmethode. Met deze manier van lesgeven leren kinderen vanaf 3 à 4 jaar ‘vloeiend’ hun instrument bespelen.
Hoe dat kan? Net zoals je je moedertaal vloeiend leert spreken doordat je er van jongs af aan door omgeven bent, zorgen we bij Suzuki voor een muzikaal rijke omgeving.

Er wordt thuis veel naar de muziek geluisterd die de kinderen gaan leren. Die is ingespeeld door professionele musici en ze raken dus al helemaal vertrouwd met de klank van een mooie blokfluit. Eén van de ouders doet vanaf de start mee op een eigen blokfluit en is niet alleen een rolmodel, maar is in de les aanwezig en begeleidt het thuis spelen, zo mogelijk elke dag. In de les leren de kinderen de muziek spelen die ze al heel goed kennen van de CD’s. Alles uit hoofd, net zoals bij taal. Noten leren ze pas lezen als ze al goed kunnen spelen. Net zoals ze leren lezen en schrijven als ze al goed kunnen praten. Klinkt logisch toch?

Datum en tijd
Individuele lessen op woensdagmiddag, tijd in overleg.

Docent
Jaap Delver is pionier in Nederland op het gebied van blokfluitles volgens de Suzuki-methode. Hij volgde zijn Suzuki-opleiding in de Verenigde Staten en Engeland en behaalde het vijfde (en laatste) level. In 2019 zal hij Teacher Trainer worden en andere docenten gaan opleiden in de Suzuki-methode.

Kosten
Jaarlijks 37 lessen van 20 minuten (of 40 min/2 leerlingen): € 69 per maand. In de maanden juli en augustus is geen lesgeld verschuldigd.
Als de leerling wat verder gevorderd is gaat de lestijd naar 30 minuten per week. Dat komt neer op € 103,50 per maand.

Aanschaf blokfluit uitsluitend in overleg met de docent.

Locatie
Kunst Rond de Venen, Bozenhoven 156, 3641 AJ  Mijdrecht

Inschrijven en/of contact
Jaap Delver: 06-12029411 / jaapdelver@xs4all.nl