KRDV KRDV KRDV KRDV KRDV KRDV KRDV KRDV KRDV KRDVBasis: theater/zang/dans
Wat gaan we doen?
We brengen de kinderen in aanraking met de beginselen van de theater-, zang- en dansvaardigheden.
Plezier en leren gaan daarbij hand in hand. Kinderen werken tijdens de workshops samen en ontwikkelen hun 
motoriek en expressieve vaardigheden.

Voor wie is de workshop bestemd?
De workshops zijn bestemd voor groep 3 t/m 8.
Voor iedere doelgroep ontwikkelen wij een lesprogramma op maat.

Hoe wordt het georganiseerd?
Uw klas wordt gesplitst in drie groepjes met een maximum van 15 leerlingen per groep. Iedere groep krijgt 
1 les theater, 1 les zang en 1 les dans waarbij de kinderen rouleren. Elke les duurt 25 minuten. De totale duur 
inclusief de roulatie is 90 minuten. 
Deze lessen worden gegeven door drie vakdocenten.

Wat zijn de kosten?
Deze kennismakingsworkshop kan gegeven worden op uw eigen school of op onze leslocatie, Kunst Rond de Venen, Bozenhoven 156, 3641 AJ  Mijdrecht. Neemt u voor prijzen en meer informatie contact met ons op.

Wat heeft u nodig?:
- 3 lokalen (het liefst vrij van stoelen en tafels)
- een gettoblaster of audio/CD installatie per lokaal

Info en contact:
U kunt zich voor de workshops aanmelden door contact op te nemen met KRDV:
info@kunstronddevenen.nl