KRDV KRDV KRDV KRDV KRDV KRDV KRDV KRDV KRDV KRDVVervolg: blaas/slag/snaar/toets
Wat gaan we doen?
Je eerste optreden! Een spannende dag, de instrumenten worden in elkaar
gezet en uitgedeeld. De eerste tonen klinken, houd je het instrument goed vast?
Na een uurtje oefenen kun je al meespelen met de Cuban Dance, mijn tante’s
bloes of een liedje uit de 1, 2, 3 zingmethode. En dan is er het echte optreden,
voor de juf of de meester, en wie weet een andere klas.

Voor wie is de workshop bestemd?
De workshops zijn bestemd voor groep 3 t/m 8. Voor iedere doelgroep (3-4, 5-6
of 7-8) ontwikkelen wij een lesprogramma op maat.

Hoe wordt het georganiseerd?
Voorafgaand aan de workshop geeft de eigen leerkracht één les van drie
kwartier op basis van voorbereidend materiaal door ons gemaakt.
Voor de workshop splitst u uw klas in drie groepen met een maximum van
10 leerlingen per groep. Elk van de drie groepen krijgt les op één blaas-, snaar-,
slag- of toetsinstrument. Na een gezamenlijke opening krijgen de leerlingen
een uur les op het instrument. Daarna komen de groepen weer bij elkaar voor
samenspel en optreden. De totale duur is 90 minuten.
De lessen worden gegeven door drie vakdocenten.

Wat zijn de kosten?
Deze workshop kan gegeven worden op uw eigen school of op onze leslocatie.
Wanneer we bij u langskomen bedragen de kosten: € 60,-
Komt u naar ons toe dan vragen wij: € 50,-
 

Wat heeft u nodig?:
- 3 lokalen (het liefst vrij van stoelen en tafels)
- een gettoblaster of audio/CD installatie per lokaal

Info en contact:
U kunt zich voor de workshops aanmelden door contact op te nemen met KRDV:
info@kunstronddevenen.nl